Oferta

Oferta z zakresu budownictwa dla klienta indywidualnego

 

– Doradztwo techniczne przy zakupie budynków i mieszkań.

– Kontrole okresowe budynków (przeglądy) zgodnie z Art. 62 Ustawy Prawo Budowlane.

– Oceny stanu technicznego budynków.

– Opinie techniczne.

– Ekspertyzy techniczne.

– Inwentaryzacje budynków.

– Konsultacje w zakresie problemów związanych z prawem budowlanym.

– Mediacje w sprawach spornych.

Udział w odbiorach robót budowlanych.

– Kontrola prawidłowości wykonania robót budowlach.

– Projektowanie w zakresie budownictwa ogólnego.

– Reprezentowanie przed organem Nadzoru Budowlanego.

– Konsultacje przy zawieraniu umów na prace projektowe.

– Konsultacje przy zawieraniu umów na roboty budowlane.

Oferta z zakresu budownictwa dla klienta
o profilu przemysłowym

– Kontrole okresowe budynków (przeglądy) zgodnie z Art. 62 Ustawy Prawo Budowlane.

– Kontrola prawidłowości wykonania robót budowlach oraz kontrola zgodności z dokumentacją projektową.

– Udział w odbiorach robót budowlanych.
– Ocena zgodności wykonanych robót budowlanych z zasadami wiedzy technicznej.

– Konsultacje w zakresie Prawa budowlanego.

Projekty napraw elementów budynków takich jak posadzki, ściany, dachy, słupy itp.

– Opinie techniczne.

– Ekspertyzy techniczne.

– Doradztwo techniczne.

– Inwentaryzacje budynków.

– Sprawdzanie nośności konstrukcji na obciążenia stałe, zmienne.

– Reprezentowanie przed organem Nadzoru Budowlanego.