Odbiory mieszkań deweloperskich – woj. śląskie i małopolskie – zapraszamy!

Stan deweloperski mieszkania/domu to pojęcie bardzo pojemne, a co ważniejsze nieuregulowane żadnymi przepisami. Jest określeniem zwyczajowym i dlatego jest bardzo istotne, aby w trakcie zawierania umowy z deweloperem doprecyzować szczegóły mówiące o zakresie wykonanych prac oraz standardzie użytych materiałów.

Zachęcam do skorzystania z odbioru mieszkania ze specjalistą ze względu na szereg korzyści, które poniżej przestawiam. Zgodnie z podpisaną umową klient ma obowiązek odebrać od dewelopera swoje przyszłe mieszkanie/dom. Wydaje się, iż w nowo wybudowanym budynku wszystko powinno być w porządku, wszystko jest nowe i wykonane z obowiązującymi standardami. Pytanie czy zawsze tak jest?

W praktyce wygląda to tak, że klient musi przyjść wraz z przedstawicielem dewelopera do lokalu, obejrzeć wykonane prace i ocenić ich zakres oraz zgodność z umową. Powinien również ocenić jakość wykonanych robót, wnieść uwagi jeśli zauważy jakieś nieprawidłowości oraz na koniec podpisać bardzo ważny dokument, którym jest protokół odbioru. Osoba nie znająca się na specyfice wykonania prac budowlanych nie jest w stanie ocenić prawidłowości wykonanych robót.

Wspomniany wyżej protokół odbioru jest bardzo ważnym dokumentem, ponieważ oznacza zgodę na odbiór lokalu w zastanym stanie. Przed podpisaniem protokołu istnieje możliwość wyegzekwowania ewentualnych napraw lub usunięcia usterek na koszt dewelopera, dodatkowo w bardzo krótkim terminie. Specjalista jest w stanie „wyłapać” usterki, niedoróbki, niechlujne wykonania lub uszkodzenia. Poza tym jest w stanie zauważyć ślady po zdarzeniach, które zaistniały wcześniej, a zostały zamaskowane; typu zacieki po zalaniach, naprawy lub niezgodności z dokumentacją i z warunkami technicznym. Z drugiej strony specjalista nie wyszukuje absurdalnych i niedorzecznych roszczeń, których deweloper nie musi czy nawet nie jest w stanie uwzględnić.

Warto mieć świadomość, że deweloper to przedsiębiorca, który jest nastawiony na duży zysk. W jego interesie jest stosowanie materiałów budowlanych z tak zwanej „niższej półki”, często tych, na których z punktu widzenia późniejszego mieszkańca nie powinno się oszczędzać. Chodzi tutaj o ilości użytych materiałów oraz ich jakość, a także o pracę kadry nadzorczej (kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego), która to powinna dbać o jakość i poprawność całego procesu.

Mnogość i złożoność procesu budowlanego powoduje, iż osobie niezwiązanej z branżą budowlaną trudno jest prawidłowo ocenić wszystkie aspekty procesu budowy.

Jeśli uwagi do stanu technicznego mieszkania/domu są zasadne i zapisane w protokole odbioru to jest duża szansa, że deweloper bez szemrania i odwlekania szybko je usunie, bo w jego interesie jest jak najszybsze sfinalizowanie ostatecznej umowy sprzedaży. W przypadku zgłoszenia wad i usterek po podpisaniu umowy, czyli w momencie gdy mieszkanie/dom jest już naszą własnością, a nie budową dewelopera, to proces ten jest zdecydowanie bardziej skomplikowany, a przez to wydłużony. W takim przypadku zasadne jest skorzystanie z warunków gwarancji lub rękojmi, natomiast to wiąże się z udowodnieniem deweloperowi, że jest to jego „wina”, a wada nie była widoczna wcześniej. Droga ta jest o wiele dłuższa, kosztowniejsza, nie rzadko wiąże się z koniecznością opracowania kosztownych opinii lub ekspertyz technicznych. Idąc dalej wiele spraw spornych jest rozstrzyganych przez sądy, a droga ta jak powszechnie wiadomo jest bardzo czasochłonna i kosztowna. Deweloperzy mają tego świadomość i często liczą na to, że ich klient zniechęcony kosztami po prostu „odpuści temat”.

Do najczęściej występujących usterek należy zaliczyć uszkodzenia mechaniczne tynków, ram okiennych, szyb, barierek oraz narożników ścian. Warto sprawdzić również odchylenia płaszczyzn ścian i poprawność wykonania narożników. Często zauważalne są zarysowania wylewek, tynków ścian wewnętrznych, a nawet zarysowania tynków zewnętrznych. Ważnym elementem są okna, które często bywają niewyregulowane, mają uszkodzone uszczelki lub nawet brak odpowiednich nawiewników. Katalog usterek i uszkodzeń jest obszerny i nie jest możliwe w tak krótkim wpisie wymienić czy opisać je wszystkie. Do każdego mieszkania/domu należy podejść indywidualnie.

Mieszkanie/dom to wydatek rzędu setek tysięcy złotych, nie rzadko wsparty kredytem na długie lata. Koszt odbioru przez fachowca to kwota rzędu paru setek złotych. Za tę kwotę klient może uniknąć dalszych niepotrzebnych kosztów liczonych w dziesiątkach tysięcy złotych. Klient ma ułatwioną drogę, by wyegzekwować od dewelopera sprawne usunięcie uszkodzeń i niedoróbek. Ważnym jest fakt posiadania pisemnej notatki z informacjami, że na początku użytkowania budynku były już zastrzeżenia co do jakości wykonania robót. Dzięki temu w razie dalszych problemów istnieją dowody, że już coś się działo z budynkiem i jest to podstawa do dalszych roszczeń. Jest to szczególnie ważne w przypadku awarii występujących w częściach wspólnych budynków wielomieszkaniowych typu dach, piwnica, itp.

Korzystając ze wsparcia osoby, która zajmuje się profesjonalnie odbiorami budynków od deweloperów klient na etapie odbioru jest w stanie „wyłapać” usterki, niedoróbki, uszkodzenia, a co ważniejsze „wyłapać” niezgodności z przepisami lub dokumentacją projektową.