inż. Michał Ignatowicz

Jestem absolwentem technikum budowlanego w Bielsku-Białej oraz Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.
Po zakończeniu edukacji na uczelni nadal kontynuuję naukę oraz podnoszę kwalifikacje na kursach organizowanych przez organizacje i stowarzyszenia branżowe.

Jestem inżynierem budownictwa z ponad dwudziestoletnim stażem. W mojej praktyce zawodowej zajmuję się zagadnieniami technicznymi na styku z przepisami prawnymi.

W mojej praktyce często spotykam się z sytuacjami awaryjnymi wymagającymi sporządzania opinii technicznych lub ekspertyz w celu rozpoznania problemów technicznych i wskazania winnych.

Bardzo często reprezentuję klientów przy odbiorach technicznych lokali od deweloperów. Zajmuję się również szeroko pojętym utrzymaniem obiektów, jest to określanie stanu technicznego budynków, dokonywanie przeglądów okresowych oraz ocena kondycji technicznych budynków.